INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr
9.2.1-6/2022 pn. Sukcesywna dostawa artykułów
spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach
projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie
Wilczyce”

realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-6/2022 (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-07-14 14:10:31.
Data wprowadzenia: 2022-07-14 14:10:31
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót