ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2022/ŚŚ

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


 


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-01 10:50:12.
Data wprowadzenia: 2022-08-01 10:50:12
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót