ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2022 Sukcesywna
dostawa artykułów spożywczych na potrzeby
warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM
dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób
niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-07 10:25:40.
Data wprowadzenia: 2022-09-07 10:25:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót