INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr
9.2.1-7/2022 pn. "Sukcesywna dostawa artykułów
spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w
projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

do pobrania:

Informacja o unieważnieniu (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-23 14:51:37.
Data wprowadzenia: 2022-09-23 14:51:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót