ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2022/ŚŚ -
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na
potrzeby projektu pn. „Świetlica
środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w
Gminie Wilczyce”

realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego (zip)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-27 14:30:54 | Data modyfikacji: 2022-09-27 14:32:40.
Data wprowadzenia: 2022-09-27 14:30:54
Data modyfikacji: 2022-09-27 14:32:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót