Informacja o unieważnieniu postępowania nr
9.1.2-16/2022/ŚŚ dotyczy zamówienia publicznego
pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na
potrzeby projektu pn. „Świetlica
środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w
Gminie Wilczyce”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


do pobrania:

Informacja o unieważnieniu (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:46:05.
Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:46:05
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót