Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-9/2022/ŚŚ dla części 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w części 3
2022-07-28 13:59:50
Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-p  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-6/2022 pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2022-07-14 14:10:31
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i wal  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-9/2022/ŚŚ
2022-07-14 09:06:17
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środo  ...więcej

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-8/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce".
2022-07-11 14:27:52
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014- 2020). Oś Priorytetow  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2022-07-04 11:08:20
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020w ramach Priorytetu 9 Włączenie społec  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-8/2022/ŚŚ - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-06-29 10:20:21
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-7/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do świetlic środowiskowych ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”.
2022-06-23 14:30:31
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-5/2022 - Usługa organizacji wyjazdu nad morze dla Klubu Seniora w Wilczycach
2022-06-14 14:57:57
w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowane  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-5/2022 Usługa organizacji wyjazdu nad morze dla Klubu Seniora w Wilczycach w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2022-05-31 14:59:03
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społe  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2022/ŚŚ dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do świetlic środowiskowych ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” zamieszczono dn. 31.05.2022 r.
2022-05-31 11:18:58
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zamówienia pn. „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-04-26 11:44:42
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 9.2.1-6/2022/ŚŚ pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce"
2022-04-21 14:53:09
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-04-13 10:58:03
  Do pobrania: - zapytanie ofertowe (PDF) - załączniki do zapytania (zip)   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2022/ŚŚ zamieszczono dn. 11.04.2022 r.
2022-04-11 14:34:21
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionaln  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-04-08 13:12:41
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-04-01 14:03:18
dot. zadania pn.  „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce” do pobrania: - zawiadomienie o wyborze (PDF)  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce” znak: ZP.5.2022
2022-03-22 13:50:33
  do pobrania: - zapytanie ofertowe (PDF) - załączniki do zapytania (zip)  ...więcej

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-03-21 14:48:45
Nazwa zadania: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizyefektywności kosztowej dla zadania - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości 100 sztuk" do pobrania: -   ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2022-03-18 12:48:37
dot. zadania pn.  "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy efektywności kosztowej dla zadania - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości 100 sztuk" do pobrania:  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-4/2022 ZAMIESZCZONO DN. 16.03.2022 R.
2022-03-16 13:53:22
pn. Dostawa i montaż mebli - stołu rozkładanego z krzesłami oraz szafy na pomoce dydaktycznew ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 153
poprzednie     następne