Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dot.
postępowania pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi
darami żywnościowymi najuboższych rodzin z
terenu gminy Wilczyce

Wilczyce, dn. 25.02.2022 r.


 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert


 


Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2022 roku, pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności, Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


przyznana została dotacja w wysokości 4 000,00 zł.


 


Wójt Gminy


Robert Paluch

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:26:33.
Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:26:33
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót