Informacja o przystąpieniu do programu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
2022-11-03 13:38:22
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
2022-10-20 14:35:32
do pobrania:  ...więcej

XLII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-09-22 12:29:17
Ogłoszenie  W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Transmijsa on  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
2022-09-20 14:04:09
do pobrania:  ...więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz
2022-09-05 14:15:49
OgłoszenieWójta Gminy Wilczyce z dnia 05 września 2022 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz Podstawa prawna konsultacji 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o&  ...więcej

XLI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-08-19 08:51:26
Ogłoszenie  W dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Tran  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2022-08-01 13:08:00
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-24 09:40:26
  ...więcej

XXXX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-06-06 12:40:55
Ogłoszenie  W dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Transmijsa on-line pod adr  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-01 08:24:43
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2021 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2022-05-27 13:03:24
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
2022-05-27 13:00:25
  ...więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-05-09 11:31:37
Ogłoszenie  W dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa on-line  ...więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-04-06 13:18:21
Ogłoszenie  W dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa o  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2022-03-21 11:06:30
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2022-03-17 14:54:06
Do pobrania: - ogłoszenie wraz z wykazem (pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-03-07 14:20:34
Wilczyce, dn. 07.03.2022 r. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultur  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dot. postępowania pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce
2022-02-25 11:26:33
Wilczyce, dn. 25.02.2022 r.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pom  ...więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-02-18 12:17:33
Ogłoszenie  W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej  - porządek obrad (PD  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2022-02-14 12:56:01
do pobrania: - Informacja o wynikach (PDF)  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 76
poprzednie     następne