Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-03-07 14:20:34
Wilczyce, dn. 07.03.2022 r. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultur  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dot. postępowania pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce
2022-02-25 11:26:33
Wilczyce, dn. 25.02.2022 r.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pom  ...więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-02-18 12:17:33
Ogłoszenie  W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej  - porządek obrad (PD  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2022-02-14 12:56:01
do pobrania: - Informacja o wynikach (PDF)  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-02-02 13:28:35
Wilczyce, dn. 02.02.2022 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2022 roku.
2022-01-31 13:03:56
31.01.2022   Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz uch  ...więcej

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2022-01-28 09:48:59
Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych do pobrania: - Ogłoszenie o naborze (PDF)  ...więcej

INFORMACJA DOT. OGŁOSZONEGO KONKURSU - Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
2022-01-27 13:05:19
  ...więcej

XXXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-01-20 14:27:06
Ogłoszenie  W dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porządek o  ...więcej

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2022-01-10 10:58:36
Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych Do pobrania: - Ogłoszenie o naborze (PDF)  ...więcej

XXXV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-12-22 14:07:49
Ogłoszenie  W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej do pobrania: - por  ...więcej

XXXIV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-12-09 09:20:50
Ogłoszenie  W dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - po  ...więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczyce przeznaczonych do najmu
2021-11-25 12:37:54
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje: o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 25 listopada 2021 r. do 16 grudni  ...więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-10-29 11:04:09
Ogłoszenie  W dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: -   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
2021-09-30 13:36:02
dot. projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na   ...więcej

Zmiana adresu transmisji i nagrań sesji Rady Gminy Wilczyce
2021-09-24 14:03:06
Od dnia 24 września br. obrady sesji Rady Gminy Wilczyce będą transmitowane na żywo na specjalnej platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/186/gmina-wilczyce/live   Na tej stronie będą również zamieszczane nag  ...więcej

XXXII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-09-21 07:47:25
Ogłoszenie  W dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
2021-09-20 11:31:16
  ...więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-08-04 07:26:24
Ogłoszenie  W dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2021-07-21 21:00:40
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczy  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 127
poprzednie     następne