Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczyce przeznaczonych do najmu
2021-11-25 12:37:54
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje: o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 25 listopada 2021 r. do 16 grudni  ...więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-10-29 11:04:09
Ogłoszenie  W dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: -   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
2021-09-30 13:36:02
dot. projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na   ...więcej

Zmiana adresu transmisji i nagrań sesji Rady Gminy Wilczyce
2021-09-24 14:03:06
Od dnia 24 września br. obrady sesji Rady Gminy Wilczyce będą transmitowane na żywo na specjalnej platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/186/gmina-wilczyce/live   Na tej stronie będą również zamieszczane nag  ...więcej

XXXII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-09-21 07:47:25
Ogłoszenie  W dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
2021-09-20 11:31:16
  ...więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-08-04 07:26:24
Ogłoszenie  W dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2021-07-21 21:00:40
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczy  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.
2021-07-08 13:47:03
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2020 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2021-07-08 13:43:27
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.
2021-06-28 07:13:42
  Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.   Cena wywoł  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku
2021-06-23 13:07:08
 Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) Nr XXIII/164/2020 Rad  ...więcej

XXX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-06-08 13:31:48
Ogłoszenie  W dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porzą  ...więcej

XXIX SESJA RADY GMINY WILCZYCE
2021-05-24 12:00:38
Ogłoszenie  W dniu 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej do pobrania: - porz  ...więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-04-30 22:45:04
Ogłoszenie  W dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząde  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2021-04-26 12:10:12
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo
2021-04-13 14:40:48
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.
2021-03-26 07:57:01
                                                                         ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo
2021-03-17 14:31:59
Wilczyce, dn. 17.03.2021 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-03-12 12:05:24
Ogłoszenie  W dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząde  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 68
poprzednie     następne