bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zamówienia Publiczne strona główna 
 Uchylenie informacji o wynikach oraz Unieważnienie postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2023-01-05 14:47:15 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:50:14.
 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” ZP.271.12.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-12-05 12:56:22.
 Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania dot. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-11-25 13:50:22 | Data modyfikacji: 2022-11-25 14:00:35.
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na Część 1 dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”, znak sprawy: ZP.271.9.2022 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-10-07 13:00:29.
 Sprostowanie - Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”, znak sprawy: ZP.271.10.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-10-07 12:52:24 | Data modyfikacji: 2022-10-07 12:55:55.
 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”, znak sprawy: ZP.271.10.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-27 14:35:20 | Data modyfikacji: 2022-09-27 14:36:14.
 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przezwody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek”. Znak: ZP.271.4.2022 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:12:10.
 Informacja o unieważnieniu postępowania na „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” dla części 2 i 3, znak: ZP.271.9.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-05 14:53:44 | Data modyfikacji: 2022-09-05 14:57:37.
 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty dot. postępowania pn. pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – 2 postępowanie”; numer referencyjny postępowania: ZP.271.7.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-01 11:34:11.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwody”. Znak: ZP.271.5.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:48:48 | Data modyfikacji: 2022-08-30 13:49:17.
 Informacja o unieważnieniu postępowania na „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.8.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-19 10:14:24 | Data modyfikacji: 2022-08-19 10:20:08.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn.: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2022/2023”, numer referencyjny postępowania: ZP.271.6.2022 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-12 10:14:37 | Data modyfikacji: 2022-08-16 13:29:06.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część nr 1 zadanie pn. "„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce” Znak: ZP.271.3.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-06-21 14:44:35.
 Informacja o unieważnieniu postępowania na część nr 2 dot. zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”. Znak: ZP.271.3.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:31:19.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zamówienia pn. „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:50:58 | Data modyfikacji: 2022-03-25 13:52:41.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:07:38 | Data modyfikacji: 2022-02-22 13:12:02.
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:21:51.

Zobacz:
   Ogłoszenia o Zamówieniu
   Informacje z otwarcia ofert
   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/
   Plan zamówień publicznych
Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:21:51
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl