bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Projekt uchwały - wyłożenie ZMIANA MPZP Gminy Wilczyce (PDF)


Załącznik Nr 1 rysunek zmiany planu (jpg) 


Załącznik Nr 2 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 3 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 4 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 5 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 6 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 7 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 8 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 9 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 10 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 11 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 12 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 13 rysunek zmiany planu (jpg)


Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 19:18:00 | Data modyfikacji: 2013-02-07 19:47:09.
 Protokół z przeprowadzenia nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:23:11.

Zobacz:
   Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
   Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.
Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:23:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl