bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Wilczycach na 2022 rok

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (do

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2021 rok

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Wójta Gminy Wilczyce w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.

Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XVI Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 7 sierpnia 2022 r."

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-03-23 10:01:23.

Zobacz:
 rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 .  rok 2016 .  rok 2017 .  rok 2018 .  rok 2019 .  rok 2020 .  rok 2021 .  rok 2022 .  rok 2023 . 
Data wprowadzenia: 2022-03-23 10:01:23
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl