bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Aktualności strona główna 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY -
WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

dot. projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)


do pobrania:


ogłoszenie do pobrania (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-09-30 13:36:02 | Data modyfikacji: 2021-09-30 13:38:18.
Data wprowadzenia: 2021-09-30 13:36:02
Data modyfikacji: 2021-09-30 13:38:18
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl