Wyniki kontroli
Regionanlna Izba Obrachunkowa w Kielcach przeprowadziła w dniach 15 lutego - 9 maja 2005 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Wilczyce za okres 2004 roku. wyniki kontroli

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-07-26 14:39:44.
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2007 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-04 11:57:33.
 Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Wilczyce - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-28 14:42:23 | Data modyfikacji: 2007-08-28 14:50:47.
Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej - Kielce
2009-05-22
 Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-06-16 11:34:06 | Data modyfikacji: 2009-06-16 11:50:57.
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008 roku na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mającej miejsce w 2007 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-06-17 12:33:17 | Data modyfikacji: 2009-06-17 12:40:39.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - 10 lipca 2009r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-09-01 11:15:47.
 Protokół z kontroli - Najwyższej Izby Kontroli dot. ochrony przeciwpowodziowej w latach 2007-2008.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-23 12:18:25.
 Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 04.12.2020 r. dot. zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:56:17 | Data modyfikacji: 2020-12-15 11:01:11.
Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:56:17
Data modyfikacji: 2020-12-15 11:01:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat