Uchwała XXVI/143/2005
 W sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci z herbem Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:06:46.
Uchwała XXVI/144/2005
 Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2005 rok

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:09:17.
Uchwała XXVI/145/2005
 W sprawie zbycia nieruchomości

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:10:52.
Uchwała XXVI/146/2005
 W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku umową użyczenia

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:12:08.
Uchwała XXVI/147/2005
 W sprawie zmiany zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:13:39.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:13:39
Opublikowane przez: Mateusz Gajek