Uchwała Nr XXVIII/150/2005
 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Wilczyce na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:12:02.
Uchwała Nr XXVIII/151/2005
 w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:14:53.
Uchwała Nr XXVIII/152/2005
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:16:49.
Uchwała Nr XXVIII/153/2005
 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:18:25.
Uchwała Nr XXVIII/154/2005
 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:20:28.
Uchwała Nr XXVIII/155/2005
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006r. na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:22:40.
Uchwała Nr XXVIII/156/2005
 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:25:11.
Uchwala Nr XXVIII/158/2005
 w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:26:36.
Uchwała Nr XXVIII/159/2005
 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:29:29 | Data modyfikacji: 2005-12-13 14:02:17.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2005-12-13 13:29:29
Data modyfikacji: 2005-12-13 14:02:17
Opublikowane przez: Sylwester Jankowski