Sesja XII Uchw nr 70 2007 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:08:27.
 zalaczniki do Uchwaly Uchw. nr 70 Sesja XII.xls

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:03.
 Sesja XII Uchw nr 71 2007 w sprawie zmiany planu wydatkow budzetu Gminy Wilczyce na 2007 rok.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:10.
 Sesja XII Uchw nr 72 2007 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych szkołom z budzetu Gminy Wilczyce..rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:19.
 Sesja XII Uchw nr 73 2007 w sprawie ustalenia regulaminu okreslajacego wysokosc dodatkow i innych skladnikow wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmine.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:32.
 Sesja XII Uchw nr 74 2007 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchomosci na okres powyzej trzech lat..rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:40.
 Sesja XII Uchw nr 75 2007 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2008 rok..rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:49.
 Sesja XII Uchw nr 76 2007 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok..rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:09:59.
 Sesja XII Uchw nr 77 2007 w sprawie ustalenia gornych stawek oplat za uslugi w zakresie usuwania odpadow komunalnych na terenie Gminy Wilczyce..rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:10:14.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2008-01-08 11:10:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat