Sesja XIII Uchw nr 78 2008 zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-02-26 10:47:51.
 Sesja XIII Uchw nr 79 2008 w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej oplaty adiacenckiej..rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:09:30.
 Sesja XIII Uchw nr 80 2008 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem lokali uzytkowych na okres powyzej trzech lat.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:09:48.
 Sesja XIII Uchw nr 82 2008 w sprawie wyraeenia zgody na przystepienie przez Gmine Wilczyce do przedsiewziecia pt. ,,Projekt Informatyzacji Urzedu”.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:10:00.
 Zalacznik do Uchw Nr XIII 82 2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 stycznia 2008 roku.rtf

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:10:19.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:10:19
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat