Sesja XIV Uchw nr 83 2008 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:17:05.
  Sesja XIV Uchw nr 84 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:17:56.
 Sesja XIV Uchw nr 85 2008 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:18:42 | Data modyfikacji: 2008-03-27 13:21:30.
 Zalacznik graficzny do uchwaly Nr XIV(85)2008.JPG

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:21:14.
  Sesja XIV Uchw nr 86 2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:22:47.
 Sesja XIV Uchw nr 88 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych szkołom z budżetu Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:23:39.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2008-03-27 13:23:39
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat