Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 12:57:25.
 Załącznik do Uchwały Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 13:01:27.
 Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczyce Pana Adama Bodury.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 12:58:35 | Data modyfikacji: 2008-06-10 12:59:11.
 Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 13:03:22.
 Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzania taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ustalenie dopłaty do 1 m3 wody.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 13:05:29.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2008-06-10 13:05:29
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat