Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-08-19 11:33:00.
 Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projektach uchwał Rady Powiatu w Sandomierzu w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-08-19 11:34:13.
 Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-08-19 11:43:49.
 Uchwała Nr XVII /102/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-08-19 11:45:26.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2008-08-19 11:45:26
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat