Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:39:51.
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:41:43.
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:42:07.
 Uchwała Nr XIX /106/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wilczyce na lata 2007-2013”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:43:20.
 Załącznik do Uchwały Nr XIX /106/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:45:02.
 Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:45:58.
 Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/190/2006 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2006r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:47:14.
 Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:48:26.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2008-10-31 13:48:26
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat