Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:51:05 | Data modyfikacji: 2008-11-24 10:54:17.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/110/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:54:00.
 Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wilczyce do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w charakterze członka zwyczajnego oraz upoważnienia Wójta do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:55:28.
  Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:57:28.
 Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 10:59:12.
 Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:03:02.
  Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:05:16.
 Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:07:07 | Data modyfikacji: 2008-11-24 11:07:36.
  Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 11:08:45. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 12:01:13 | Data modyfikacji: 2009-01-14 13:56:04.
  Uchwała Nr XX/118/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 004338T Wilczyce – Podłącze – Gałkowice Ocin na odcinku od km 0 + 430,00 do km 3 + 202,00 w miejscowościach Wilczyce i Łukawa zgodnie z założeniami ,, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011’’ w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2009.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-11-24 12:04:37 | Data modyfikacji: 2008-11-24 12:05:37.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2008-11-24 12:04:37
Data modyfikacji: 2008-11-24 12:05:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat