Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:46:45.
 Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:48:02.
 Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:49:07 | Data modyfikacji: 2009-01-07 09:55:24.
 Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2008.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:49:58.
 Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:50:44.
 Uchwała Nr XXI /124 /2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:51:30.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:51:30
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat