Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:56:50.
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:58:40.
 Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 09:59:33.
 Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:00:21.
 Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:01:12.
 Załącznik do Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:02:13.
 Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce na 2009 rok oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:03:18.
 Uchwała Nr XXII/129/ 2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:04:00.
 Uchwała Nr XXII / 130 /2008 Rady Gminny Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:04:55.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
Data wprowadzenia: 2009-01-07 10:04:55
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat