Budżet

Budżet

 
Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/2003 ws. uchwalenia budżetu Gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:27:32.
 
Załącznik Nr 1. Dochody budżetu

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:32:52.
 
Załącznik Nr 2. Wydatki

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:33:10.
 
Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:35:20.
 
Załącznik Nr 4 . Wydatki na inwestycje roczne

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:36:50.
 
Załącznik Nr 5. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:37:52.
 
Załącznik Nr 6. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:39:50.
 
Załącznik Nr 7. Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:40:55.
 
Załącznik Nr 8. Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Wilczyce na lata 2001–2004

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2003-05-23 09:42:12.
Wydatki w roku 2005
 
Wydatki_2005.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-05-12 14:13:36.
Dochody w roku 2005
 
Dochody_2005.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Gajek | Data wprowadzenia: 2005-05-12 14:14:56.
Budżet na rok 2006
 
budzet2006.exe

Opublikowane przez: Sylwester Jankowski | Data wprowadzenia: 2006-03-24 13:46:32.
Budżet na rok 2007
 
Budżet na rok 2007

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-15 08:45:21 | Data modyfikacji: 2007-02-15 08:46:48.
Budżet na rok 2008
Sesja XII Uchw nr 70 2007 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
 zalaczniki do Uchwaly Uchw. nr 70 Sesja XII.xls

 

Sesja XIII Uchw nr 78 2008 zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:20:36 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:22:41.
Budżet na rok 2009
Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:23:47 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:22:41.
Budżet na rok 2010
 UCHWAŁA NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

 
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4b do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:30:25 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:31:36.
Budżet na rok 2011
 
 UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

 
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

 
 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:38:17 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:31:36.
Budżet na rok 2012
UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:44:43 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:31:36.
Budżet na rok 2013

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok


UCHWAŁA NR XX/113/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.


Uchwała Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXII/132/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwała Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok


 Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:46:30 | Data modyfikacji: 2014-01-08 14:08:24.
Budżet na rok 2014

Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:09:45 | Data modyfikacji: 2014-01-08 14:08:24.
Uchwały:
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:47:30 | Data modyfikacji: 2014-01-08 14:08:24.
 
Uchwała nr 94/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-01-18 13:57:17 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:14:23.
 
Uchwała nr 95/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-01-18 14:00:19 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:14:10.
 
Uchwała Nr 111/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:58:29 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:13:58.
 
Uchwała Nr 112/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012 - 2017.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:01:05 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:13:46.
 
Uchwała Nr 4/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-02-02 13:12:29 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:13:34.
 
Uchwała Nr 77/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 września 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-18 09:07:06 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:13:10.
 
Uchwała Nr 101/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:57:14 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:12:52.
 
Uchwała Nr 102/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:59:27 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:12:39.
 
Uchwała Nr 6/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:41:45 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:11:54.
 
Uchwała Nr 80/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-10-23 08:15:31 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:11:54.
 
Uchwała Nr 103/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:09:26 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:11:54.
 
Uchwała Nr 104/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:13:20 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:11:54.
 
Uchwała Nr 105/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:16:05 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:11:54.
 
Uchwała Nr 76/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-23 08:13:20 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:11:54.
 
Uchwała Nr 112/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:13:04 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:20:26.
 
Uchwała Nr 113/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:18:54 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:20:26.
 
Uchwała Nr 6/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-02-16 11:39:09 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:20:26.
 
Uchwała Nr 32/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:13:48 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:20:26.
 
Uchwała Nr 82/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:16:18 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:20:26.
 
Uchwała Nr 6/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:05:41 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała Nr 23/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:59:30 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała Nr 61/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:29:50 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała Nr 82/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:02:11 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała Nr 83/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:06:37 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała Nr 2/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-26 14:55:04 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała Nr 30/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:39:55 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:05:16.
 
Uchwała nr 70/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:21:30 | Data modyfikacji: 2017-07-10 14:22:47.
 
Uchwała Nr 73/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:54:00 | Data modyfikacji: 2017-08-30 14:56:00.

Zobacz:
   sprawozdanie z realizacji budżetu
Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:54:00
Data modyfikacji: 2017-08-30 14:56:00
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl