Uchwała Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:57:58.
 Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:58:26.
 UCHWAŁA NR XXVI/145/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzania taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ustalenie dopłaty do 1 m3 wody.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:58:48.
 Uchwała Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004349 T Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze zgodnie z założeniami ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011’’ w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2010.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:59:21.
 Uchwała Nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:59:56.

Zobacz:
 sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:59:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat