Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak: ZP.1.2023
2023-01-18 14:12:33
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak: ZP.1.2023
2023-01-04 13:04:30
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 9.1.2-16/2022/ŚŚ dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2023-01-02 14:46:05
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-16/2022/ŚŚ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-22 14:34:37
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-15/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa dywanu w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-16 10:38:28
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-14/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-12 10:43:48
  do pobrania:  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie nr 9.2.1-13/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-02 13:57:27
  do pobrania  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-15/2022/ŚŚ dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa dywanu w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-01 14:30:19
  do pobrania:  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-14/2022/ŚŚ dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-11-30 10:51:19
  do pobrania:  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-13/2022/ŚŚ - Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-11-24 12:36:42
  do pobrania:  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.2.1-12/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-10-12 08:40:44
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2022/ŚŚ - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-09-27 14:30:54
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-7/2022 pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
2022-09-23 14:51:37
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2022-09-07 10:25:40
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społe  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.2.1-11/2022/ŚŚ
2022-08-16 13:57:32
Dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze śro  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.2.1-10/2022/ŚŚ
2022-08-10 14:02:54
Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profil  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2022/ŚŚ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-08-08 14:01:23
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2022/ŚŚ
2022-08-01 10:50:12
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-prof  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-9/2022/ŚŚ dla części 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w części 3
2022-07-28 13:59:50
Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-p  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-6/2022 pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2022-07-14 14:10:31
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i wal  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 151
następne