Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”
2021-02-26 14:50:16
Do pobrania: „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” (PDF)  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”
2021-02-15 14:03:57
IP.I.ZP.1.2021 Wilczyce dn. 15.02.2021 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   1. Zamawiający: Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce 2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 z  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych”
2021-02-02 13:22:31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na „Sukcesywny zakup paliw płynnych” Znak: ZP.2.2021
2021-01-20 13:50:44
Do pobrania: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1  (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2021-01-19 14:25:44
na „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak ZP.1.2021 ogłoszonegow dn. 07.01.2021 r.   Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego (PDF)  ...więcej

Zapytanie ofertowe a „Sukcesywny zakup paliw płynnych”
2021-01-07 12:29:26
Do pobrania: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1  (PDF)   ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-22/2020
2020-11-05 13:16:48
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn."RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wnios  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-22/2020
2020-10-20 12:40:35
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez   ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-21/2020 ZAMIESZCZONO DN. 27.08.2020 R.
2020-08-27 12:07:04
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobraSENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" Do pobrania: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-20/2020
2020-08-24 08:08:22
Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-001  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-21/2020
2020-08-18 09:12:38
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2020/2021”
2020-08-17 14:38:43
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2020/2021”  (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-19/2020
2020-08-12 12:26:41
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobraSENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przezGminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-20/2020 ZAMIESZCZONO DN. 12.08.2020 R.
2020-08-12 11:33:04
Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 wsp&o  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2020/2021”
2020-07-29 12:07:44
Wilczyce, dn. 29.07.2020 r. OK.4464.1.2020                                   &  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-19/2020
2020-07-29 11:12:57
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/1  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-18/2020
2020-07-27 13:51:22
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobraSENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przezGminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-18/2020 dot. zamówienia pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
2020-07-16 10:01:51
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty - "Wykonanie, dostawę i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów"
2020-07-10 14:34:33
Ogłoszenie o wyborze oferty - "Wykonanie, dostawę i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów"  (PDF)  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na "Wykonanie, dostawę i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów". Znak: IP.5.2020
2020-06-23 13:23:04
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Wykonanie, dostawę i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów" (do pobrania PDF)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20