Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu na "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przezwody, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach" Znak: ZP.271.2.2023
2023-02-02 16:20:16
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-cli  ...więcej

Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce – powt.”
2023-01-11 14:38:06
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-cli  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-21 10:42:17
  do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022
2022-11-18 09:32:39
  do pobrania:  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3 oraz załączniki po modyfikacji - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-14 12:55:48
  do pobrania:  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 oraz załączniki po modyfikacji - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-10 15:10:49
do pobrania:  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022
2022-11-09 14:19:29
  do pobrania:  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja dla Wykonawców nr 1 dot. zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-08 10:38:12
  do pobrania:  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-04 13:39:47
Do pobrania:    ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
2022-09-26 09:27:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” ZP.271.10.2022
2022-09-16 14:46:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.10.2022
2022-09-14 14:06:55
Do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-30 09:29:35
pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” Do pobrania:    ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. postępowania pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”"
2022-08-26 14:15:20
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.9.2022
2022-08-22 13:37:35
Do pobrania:  ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
2022-08-16 12:19:18
do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-16 09:53:23
pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – 2 postępowanie” do pobrania:    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
2022-08-11 11:39:11
Do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-05 09:48:01
pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2022/2023”   do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-03 10:48:26
„Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwody”   do pobrania:  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne