Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)"
2020-09-15 11:52:47
Ogłoszenie nr 585293-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.  Gmina Wilczyce: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)OGŁOSZEN  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-06-01 13:24:44
Ogłoszenie nr 540094248-N-2020 z dnia 01-06-2020 r. Wilczyce: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 543680-N-2020 Data: 26/05/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJ  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - dotyczy: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-06-01 13:23:11
ZP.271.6.2020 r.                                            Wilczyce, dnia 01.06.2020 r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 2   ...więcej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-05-29 13:02:24
  Znak sprawy: ZP.271.6.2020        Wilczyce , dnia 29.05.2020 r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 1   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:   "U  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.
2020-05-26 13:51:38
Ogłoszenie nr 543680-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.  Gmina Wilczyce: „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program ws  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II
2020-05-12 14:24:01
Ogłoszenie nr 540080880-N-2020 z dnia 12-05-2020 r. Wilczyce:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 539044-N-2020Data: 12/05/2020 SEKCJA I:   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II
2020-05-12 13:46:29
Gmina Wilczyce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap IIOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszeni  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” znak: ZP.271.4.2020
2020-05-07 12:14:43
Znak: ZP.271.4.2020 Wilczyce, dnia 07.05.2020 r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 1   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:   „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynk  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
2020-04-29 12:33:53
 Ogłoszenie nr 535459-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.   Gmina Wilczyce: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-03-12 13:17:40
Ogłoszenie nr 522817-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.  Gmina Wilczyce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap IIOGŁOSZENIE O ZAMÓ  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2020-03-03 12:45:29
  Wilczyce , dnia 03.03.2020 r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 1   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
2020-02-21 12:48:44
Ogłoszenie nr 515105-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.   Gmina Wilczyce: Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Sen  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"
2020-01-20 14:51:43
  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.1.2020 z dn. 13.01.2020 r. ogłoszonego w BZP pod nr. 502273-N-2020
2020-01-17 13:18:34
Wilczyce, 17.01.2020 r. Znak sprawy: Zp.271.1.2020     INFORMACJA  dla Wykonawców nr 1   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.1.2020 z  dn. 13.01.2020 r. ogłoszonego w   ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach Znak: ZP.271.1.2020
2020-01-17 13:12:14
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"
2020-01-13 13:52:24
Ogłoszenie nr 502273-N-2020 z dnia 2020-01-13 r. Gmina Wilczyce: Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACH"
2019-06-06 13:36:06
Ogłoszenie nr 557478-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.   Gmina Wilczyce: BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłosz  ...więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dot. zamówienia pn. „Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach” Numer ogłoszenia w BZP: 531538 -N- 2019; data zamieszczenia: 29.03.2019
2019-05-20 13:01:31
  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”
2019-04-25 14:16:22
  ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce" (zmiana SIWZ)
2019-04-23 14:21:35
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne