UCHWAŁA NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:14:28.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:15:59.
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:16:17 | Data modyfikacji: 2010-03-19 10:22:01.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:17:20.
 Załącznik nr 3a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:17:50.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:00.
 Załącznik nr 4a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:14.
 Załącznik nr 4b do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:30.
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:47.
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:19:59.
 Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:20:22.
 Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:20:35.
 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:20:48.
 Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:21:01.
 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:21:16.
 Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:21:32.
 UCHWAŁA NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:22:46.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:23:31.
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:23:50.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:06.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:20.
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:45.
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/172/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:24:59.
 UCHWAŁA NR XXX/173/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:27:54.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/173/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:30:18.
 UCHWAŁA NR XXX/174/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:32:33.
 UCHWAŁA NR XXX/175/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:36:01.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/175/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:36:36.

Zobacz:
 sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:36:36
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat