UCHWAŁA NR XXXI/176/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: szczegółowości uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:57:49 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:11:36.
 UCHWAŁA NR XXXI/177/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:59:50.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXI/177/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:00:44.
 UCHWAŁA NR XXXI/178/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:02:26.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXXI/178/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:03:53.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXXI/178/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:04:45.
 UCHWAŁA NR XXXI/179/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:05:49 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:10:06.
 UCHWAŁA NR XXXI/180/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:07:01 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:10:41.
 UCHWAŁA NR XXXI/181/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:08:32 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:09:28.
 UCHWAŁA NR XXXI/182/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:14:18.
 UCHWAŁA NR XXXI/183/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:15:46.
 UCHWAŁA NR XXXI/184/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wilczyce na obwody głosowania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:16:36.
 UCHWAŁA NR XXXI/185/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:19:33 | Data modyfikacji: 2010-03-19 14:29:28.
 UCHWAŁA NR XXXI/186/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:20:04.
 UCHWAŁA NR XXXI/187/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:20:45.
 UCHWAŁA NR XXXI/188/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX /161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:21:07.
 UCHWAŁA NR XXXI/189/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:23:00.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-19 14:23:00
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat