UCHWAŁA NR XXXIII/190/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:09:23.
 Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIII/190/2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:18:55.
 UCHWAŁA NR XXXIII/191/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:12:14 | Data modyfikacji: 2010-07-16 11:12:46.
 UCHWAŁA NR XXXIII/192/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 004335T Wilczyce – Bugaj kategorii drogi gminnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:44:05.
 Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIII/192/2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:44:55.
 UCHWAŁA NR XXXIII/193/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:48:09.
 UCHWAŁA NR XXXIII/194/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przezwody na lata 2008-2018"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:51:42 | Data modyfikacji: 2010-07-16 11:54:32.
 Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXXIII/194/2010

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:57:47.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:57:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat