UCHWAŁA NR XXXIV/195/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:10:31.
 UCHWAŁA NR XXXIV/196/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:11:51 | Data modyfikacji: 2010-07-16 14:12:02.
 UCHWAŁA NR XXXIV/197/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:15:07.
 UCHWAŁA NR XXXIV/198/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie podsumowania opinni zgłoszonych w toku konsultacji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:17:08 | Data modyfikacji: 2010-07-16 14:17:18.
 UCHWAŁA NR XXXIV/198/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:18:14.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-16 14:18:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat