Uchwała Nr I/1/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:17:29.
 Uchwała Nr I/2/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:18:30.
 Uchwała Nr I/3/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:19:20 | Data modyfikacji: 2010-12-16 12:19:46.
 Uchwała Nr I/4/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:21:29 | Data modyfikacji: 2010-12-16 12:21:49.
 Uchwała Nr I/5/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:23:55.
 Uchwała Nr I/6/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:34:39 | Data modyfikacji: 2010-12-16 12:36:38.
 Uchwała Nr I/7/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:35:50.
 Uchwała Nr I/8/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:38:25.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-12-16 12:38:25
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat