UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:03:41.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:04:30.
 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:05:09 | Data modyfikacji: 2011-01-24 10:06:44.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:06:10 | Data modyfikacji: 2011-01-24 10:06:28.
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:10:59.
 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:12:20.
 UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:14:58.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:15:39.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:16:12.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:16:42.
 UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:18:30.
 UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:19:15.
 UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:27:13.
 Załącznik do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY WILCZYCE NA 2011 ROK.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:32:23 | Data modyfikacji: 2011-01-24 10:33:49.
 UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:35:42.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:35:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat