UCHWAŁA NR XXXVI/205/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 13:27:21.
 UCHWAŁA NR XXXVI/206/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Wilczyce lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 13:27:58.
 UCHWAŁA NR XXXVI/207/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyrażenia intencji zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizacje zadania: "Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004349 T Łukawa Rządowa - Łukawa Zakrzacze oraz drogi gminnej nr nr 004350 T Łukawa Zakrzacze - Łukawa Rządowa zgodnie z założeniami "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 13:40:03 | Data modyfikacji: 2011-01-27 13:40:29.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-27 13:40:03
Data modyfikacji: 2011-01-27 13:40:29
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat