UCHWAŁA NR XXXVII/208/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:38:04.
 UCHWAŁA NR XXXV/209/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:43:29 | Data modyfikacji: 2011-01-27 14:49:29.
 UCHWAŁA NR XXXVII/210/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:44:14.
 UCHWAŁA NR XXXVII/211/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:45:22.
 UCHWAŁA NR XXXVII/212/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:45:55.
 UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:46:35.

Zobacz:
 sesja 31 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:46:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat