UCHWAŁA NR V/18/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:11:59.
 UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:15:17.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:17:55.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:18:35.
 UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:21:34.
 UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:23:27.
 UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:24:28.
 UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:25:52.
 UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Darominie oraz Szkoły Podstawowej w Radoszkach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:29:28.
 UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wilczyce do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:32:23.
 UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:39:06 | Data modyfikacji: 2011-02-24 11:42:45.
 UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:38:51.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:48:15.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-02-24 13:48:42.
 Wyrok na uchwałę z dnia 10 lutego 2011 r. nr V/26/2011 w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:43:31.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:43:31
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat