Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:33:14.
 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:35:00.
 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:47:17.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:48:08.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:48:30.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:48:59.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:49:24.
 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:08:02.
 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:09:56.
 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawiezakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:14:54.
 Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:16:45.
 Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:18:32.
 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:21:09.
 Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:22:13.
 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:24:21.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:24:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat