Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:36:13 | Data modyfikacji: 2011-09-22 11:37:34.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sieprnia 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:37:16.
 Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:43:17.
 Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:47:24.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-22 11:47:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat