UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:50:09.
 UCHWAŁA NR X/48/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-21 15:05:54.
 UCHWAŁA NR X/49/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:12:40 | Data modyfikacji: 2011-12-22 09:39:09.
 UCHWAŁA NR X/50/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:13:41.
 UCHWAŁA NR X/51/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:15:07.
 UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:49:13.
 UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:50:12.
 UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:52:04.
 UCHWAŁA NR X/55/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:59:12.
 UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 10:00:42.
 UCHWAŁA NR X/57/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-22 10:03:02.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-22 10:03:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat