UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:17:57.
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:19:41.
 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:34:50.
 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:35:19.
 Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:35:51.
 UCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:32:32.
 UCHWAŁA NR XI/60/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:41:50.
 UCHWAŁA NR XI/61/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:33:44.
 UCHWAŁA NR XI/62/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:34:29.
 UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:09:58.
 UCHWAŁA NR XI/64/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:12:08.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:12:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat