Uchwała Nr XII/65/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:07:23.
 Uchwała Nr XII/66/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:15:23.
 Uchwała Nr XII/67/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:16:32.
 Uchwała Nr XII/68/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:28:46.
 Uchwała Nr XII/69/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 11:04:08.
 Uchwała Nr XII/70/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:53:24 | Data modyfikacji: 2012-03-15 10:54:28.
 Uchwała Nr XII/71/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 11:15:56.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
Data wprowadzenia: 2012-03-15 11:15:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat