Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:40:33.
 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:42:33.
 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:44:02.
 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:53:55.
 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:03:27.
 Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:05:54.
 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:08:12.
 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:14:03.
 Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:16:47.
 Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:19:50.
 Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:22:40.
 Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:52:12.
 Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:25:11.
 Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:27:46 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:30:45.
 Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:36:17.
 Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:48:24.
 Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:38:48.
 Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:42:57.
 Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:07:12.
 Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:39:26.
 Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:40:56.
 Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:14:10.
 Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:16:07.
 Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:19:38.
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:36:05.
 Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:31:59.
 Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:22:19.
 Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Wilczyce za odpracowaniem

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-11-22 10:23:45.
 Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:25:07.
 Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:27:51.
 Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:30:00.
 Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:59:34.
 Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:12:29.
 Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:20:29.
 Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:23:22.
 Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:25:44.
Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:25:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat