Uchwała Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:13:06.
 Uchwała Nr XIV/77/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:22:15.
 Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:23:13.
 Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:24:08.
 Uchwała Nr XIV/80/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:25:12.
 Uchwała Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:26:18.
 Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:27:26.
 Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:28:48.
 Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:29:50.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:29:50
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat