Uchwała Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:05:18.
 Uchwała Nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wilczyce do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzewianki

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:07:37.
 Uchwała Nr XVIII/95/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:27:21 | Data modyfikacji: 2012-12-12 08:20:03.
 Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:29:33.
 Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej sołtysowi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:32:27.
 Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:33:34.
 Uchwała Nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:37:15.
 Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:38:07.
 Uchwala Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:39:51.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:39:51
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat