UCHWAŁA NR XIX/102/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 12:00:47.
 UCHWAŁA NR XIX/103/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:56:46 | Data modyfikacji: 2013-01-08 14:46:19.
 UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:32:38.
 UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:34:09.
 UCHWAŁA NR XIX/106/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:46:14 | Data modyfikacji: 2013-01-08 14:26:59.
 UCHWAŁA Nr XIX/107/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:37:32 | Data modyfikacji: 2013-01-08 13:38:10.
 UCHWAŁA NR XIX/108/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:38:58.
 UCHWAŁA NR XIX/109/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:40:02.
 UCHWAŁA NR XIX/110/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:40:27.
 UCHWAŁA NR XIX/111/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:40:53.
 UCHWAŁA NR XIX/112/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:41:50.

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:41:50
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat