UCHWAŁA NR XX/113/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:34:19.
 Uchwała Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:42:51 | Data modyfikacji: 2013-03-25 09:12:54.
 Uchwała Nr XX/115/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:47:02.
 Uchwała Nr XX/116/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:48:50.
 Uchwała Nr XX/117/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:52:42.
 UCHWAŁA NR XX/118/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2013 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:57:53.
 UCHWAŁA NR XX/119/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:59:15.
 UCHWAŁA NR XX/120/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:00:04.
 UCHWAŁA NR XX/121/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:01:25.
 Uchwała Nr XX/122/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:06:34 | Data modyfikacji: 2013-03-25 09:16:55.
 Wyrok WSA w Kielcach na uchwałę z dnia 11 marca 2013 r. Nr. XX/120/2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:07:35.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:07:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat